Dr hab. inż. Michał Szymański

Katedra Zastosowań Informatyki

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW

  

Próba

Kontakt:

Adres: email: Tel:
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa michal_szymanski@sggw.pl +48 22 59 37 310

Konsultacje


PN 16-17, PT 16-17

Zajęcia prowadzone w sem. zimowym r.ak. 2017/2018


Semestr zimowy

 1. Techniki cyfrowe i podstawy systemów wbudowanych - studia stacjonarne
 2. Podstawy teleinformatyki - studia stacjonarne
 3. Laboratorium systemów cyfrowych - studia niestacjonarne
 4. Podstawy teleinformatyki - studia niestacjonarne

Zajęcia prowadzone w ubiegłych latach

 1. Podstawy elektroniki
 2. Techniki cyfrowe i podstawy systemów wbudowanych
 3. Podstawy teleinformatyki


Badania

Tematyka badań

 1. Modelowanie matematyczne laserów półprzewodnikowych.
 2. Równania różniczkowe cząstkowe.


 3. Spis najważniejszych publikacji

  1. M. Szymański, A. Szerling, K. Kosiel, M. Płuska, A study of different metals employed in metal-metal waveguides for terahertz quantum cascade lasers, (2016), Journal of Physics D: Applied Physics, vol. 49, str. 275102, (Impact factor: 2.772).
  2. M. Szymański, A. Szerling, K. Kosiel, Theoretical investigation of metal-metal waveguides for terahertz quantum-cascade lasers, (2015), Optical and Quantum Electronics, vol. 47 (4), str. 843-849, (Impact factor: 1.29).
  3. A. Szerling, K. Kosiel, M. Szymański, Z. Wasilewski, K. Gołaszewska, A. Łaszcz, M. Płuska, A. Trajnerowicz, M. Sakowicz, M. Walczakowski, N. Pałka, R. Jakieła, A. Piotrowska, Processing of AlGaAs/GaAs quantum-cascade structures for terahertz laser, (2015), Journal of Nanophotonics, vol. 9, str. 093079 (Impact factor: 1.686).
  4. M. Szymański, H.G. Teisseyre, A. Kozanecki, Theoretical study of ultraviolet ZnO/ZnMgO laser diodes on GaN or Al2O3 substrates - toward electrically pumped devices, (2014), Physica Status Solidi (a), vol. 211.9, str. 2105-2108, (Impact factor: 1.616).
  5. M. Szymański, K. Regiński, B. Mroziewicz, E. Pruszyńska-Karbownik, K. Kosiel, P. Karbownik, Calculation of beam divergence of a quantum cascade laser by effective index metod, (2013), Proceedings of SPIE, vol. 8702, str. 8702G-1-6.
  6. M. Szymański, Mathematical models of heat flow in edge-emitting semiconductor lasers, (2011), Heat Conduction / Book 2, Ed. INTECH, str. 3-28, (praca opublikowana w trybie otwartego dostępu, tzw. open access).
  7. M. Szymański, Calculation of the cross-plane thermal conductivity of a quantum cascade laser active region, (2011), Journal of Physics D: Applied Physics, vol. 44, str. 085101, (Impact factor: 2.544).
  8. M. Szymański, A new method for solving non-linear carrier diffusion equation in axial direction of broad-area lasers, (2010), International Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields, vol. 23, str. 492-502, (Impact factor: 0.354).
  9. M. Szymański, A. Kozłowska, A. Maląg, A. Szerling, Two-dimensional model of heat flow in broad-area laser diode mounted to the non-ideal heat sink, (2007), Journal of Physics D: Applied Physics, vol. 40, str. 924-929, (Impact factor: 2.2).
  10. M. Szymański, Two-dimensional model of heat flow in broad-area laser diode: discussion of the upper boundary condition, (2007), Microelectronics Journal, vol. 38, str. 771-776, (Impact factor: 0.609).
  11. A. Kozlowska, M. Szymański, E. Pruszyńska-Karbownik, M. Bugajski, R. Pomraenke, J. Renard, Ch. Lienau, A. Maląg, Tailoring of optical mode profiles of high-power diode lasers evidenced by near-field photocurrent spectroscopy, (2007), Applied Physics Letters, vol. 91, str. 101103, (Impact factor: 3.596).
  12. M. Szymański, M. Zbroszczyk, B. Mroziewicz, The influence of different heat sources on temperature distributions in broad-area diode lasers, (2004), Proceedings of SPIE, vol. 5582, str. 127-133.
  13. M. Szymański, Theoretical analysis of broad-area semiconductor lasers with laterally shifted modal reflectors, (2003), Optical and Quantum Electronics, 35, str. 147–160.
  14. M. Szymański, J.M. Kubica, P. Szczepański, Theoretical analysis of lateral modes in broad-area semiconductor lasers with profiled reflectivity output facets, (2001), IEEE Journal of Quantum Electronics, 37, str. 430-438.
  15. M. Szymański, J.M. Kubica, P. Szczepański, B. Mroziewicz, A theory of broad-area semiconductor lasers with modal reflectors, (1997), Journal of Physics D: Applied Physics, 30 str. 1181-1189.